Verschillende soorten teken: 

De honderden verschillende soorten teken zijn onder te verdelen in harde en zachte teken. Verwijderen de teek direct ( tekentang)

De gewone-, hout- of schapenteek, Ixodus ricinus
De harde teken Ixodus ricinus (gewone-, hout- of schapenteek genoemd) is de meest voorkomende teek in Nederland. De diverse soorten teken komen wereldwijd voor in bossen, duinen, heidegebieden, weilanden, parken en tuinen.

Vrouwtje

De Dermacentor teek
Naast de gewone teek wordt in Nederland steeds vaker de Dermacentor reticulatus teek aangetroffen.

Deze tekensoort die van origine niet uit Nederland afkomstig is, kan drager zijn van ziekteverwekkers als Rickettsia raoultii en Rickettsia slovaca. Meer hierover leest u op de pagina Rickettsia.

deze teek berucht als overbrenger van Babesiacanis, die de voor honden gevaarlijke ziekte Babesiosis kan veroorzaken. Meer hier over vindt u op onze pagina over tekenbeetziekten bij honden. Deze teek is tegenwoordig steeds algemener te vinden in duingebieden waar grote grazers lopen. De volwassen teken zijn actief in het winterhalfjaar.

De Hyalomma teek
In Nederland is recent de Hyalomma teek opgedoken. Deze teek, afkomstig uit o.a. Oost of Zuid Europese landen, was in juni 2018 al in Duitsland aangetroffen en sinds juni 2019 ook langs de grens Duitsland – Limburg en recent, naar het lijkt, grens Duitsland – Drenthe. Vanwege zijn formaat en wijze van jagen heeft deze teek de bijnaam ‘horrorteek’ gekregen. Deze tekensoort kan het gevaarlijke Krim-Congovirus bij zich dragen. In de recente vondsten in Duitsland en Nederland is dit virus niet aangetroffen.