Bescherming en natuurlijke vijand,Vorst.

Natuurlijke vijand.

Teken hebben natuurlijke vijanden o.a. Wespen en verschillende vogels die het in eerste instantie gemunt hebben op de eitjes van de teken.

Strenge vorst, Snel intredende vorst is echter wel gevaarlijk doordat daarbij gevormde ijskristallen het binnenste van de teek kunnen beschadigen.

Droge zomers, Teken houden van een beetje vocht. In zeer droge zomers zullen er minder teken zijn dan nu omdat de zomermaanden nogal vochtig zijn.

Verder zijn de onderzoeken naar een natuurlijke vijand in de praktijk  beperkt

De teek en de meest belovende natuurlijke vijanden van deze teek zijn entomopathogene schimmels en nematoden en parasitaire sluipwespen.

De efficiëntie van deze natuurlijke vijanden is blijkbaar verschillend van het ontwikkelingsstadium van de teek (larve/nimf/adult) en eveneens van het feit of de teek volgezogen is met bloed of niet.

Bij de entomopathogene schimmels (dit zijn schimmels die gebruikt worden voor de biologische controle van plaaginsecten) zijn er al een aantal uitgetest, waaronder Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana en Paecilomyces fumosoroseus.

Vooral Metarhizium anisopliae gaf goede resultaten. Ook een aantal nematodensoorten (dit zijn kleine wormpjes) werden reeds uitgetest onder laboratoriumomstandigheden. Het gaat om Steinernema carpocapsae en Heterorhabditis bacteriophora. De beste resultaten werden verkregen met Steinernema carpocapsae.

En dan hebben we nog de derde groep die veelbelovend is, dit is de groep van de parasitaire sluipwespen. Vooral de soort Ixodiphagus (Hymenoptera: Encyrtidae) lijkt specifiek te parasiteren op teken. Er zijn een 7-tal soorten, waarbij vooral Ixodiphagus hookeri wijd verspreid blijkt te zijn. De wijfjes van deze sluipwespen leggen eitjes in een teek, uit die eitjes komen dan de larven van de sluipwesp, deze voeden zich binnen in de teek, die afsterft en mummificeert. Na verloop van tijd (ongeveer 40 dagen) komen uit die mummie 3 tot 50 nieuwe sluipwespen, die op hun beurt opnieuw andere teken kunnen gaan parasiteren.

Over het voorkomen van deze sluipwesp in ons land is bij mijn weten niets gekend. Naast hoger genoemde natuurlijke vijanden zijn er nog een aantal andere die occasioneel teken eten. Hierbij worden vooral vogels vermeld, in mindere mate mieren en kevers. 

-  Bij lymenet denken ze dat de larven en eitjes worden opgegeten door wespen en vogels.

-  Bij ikhebeenvraag.be vermelden ze dat de sluipwesp, rode bosmier en andere schimmels ook deze larven/eitjes eten.

Dit betekent natuurlijk niet dat alle eitjes en larven worden opgegeten. En dus dat er nog wel teken zijn. kortom blijf dus wel opletten na elke activiteit in de buitenlucht.

Teken zitten vooral in hoog schaduwrijk gras en dode bladeren bij bomen en struiken. Teken vallen in principe niet uit bomen. Vermijd in een tekenrijke omgeving contact met lage planten en struiken zodat teken niet op uw lichaam over kunnen stappen, best lastig als u van wandelen houdt. Vandaar teekpreventie. Mensen die in aanraking komen met teken (zoals boswachters, hoveniers en militairen) wordt aangeraden zichzelf extra te beschermen tegen tekenbeten. 

De onderstaande tips bieden geen garantie dat u geen tekenbeet oploopt, maar................

Het blijft dan ook belangrijk om uw lichaam te controleren op tekenbeten en kleding op de aanwezigheid van teken nadat u in het groen bent geweest.

  • Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte begroeiing en struikgewas.
  • Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek. Stop broekspijpen in uw sokken. Op lichte kleding zijn teken beter te zien. Indien u regelmatig de kleding inspecteert gedurende het verblijf in het groen kunt u teken al voordat ze op de huid komen en zich vastbijten verwijderen.
  • Mocht u toch met korte broek gaan wandelen, controleer regelmatig uw ledematen, gebruik van de teekpakband (zie webshop) is ook een goed idee. 
  • Draag kleding die is geïmpregneerd met het insectenwerend bv middel Permetrine
  • Spuit uw kleding in met een insectenwerend middel dat DEET (diethyltoluamide) bevat met een minimum concentratie van 30% en smeer de onbedekte huid in met een middel dat DEET bevat. DEET zit verwerkt in diverse antimug-middelen, maar de stof werkt ook afstotend op teken. DEET blijft ongeveer 6 uur actief.
  • Zie verder in onze webshop.

Nuttig diertje

Nu weten we zo langzamerhand wel hoe vervelend dit diertje is, maar waarom maakt hij deel uit van de schepping? Wat is het nut van de teek? De teek is een onderdeel van de natuur, een schakel in het grote geheel. Voor mensen hebben de diertjes niet direct nut. Voor mensen zijn het lastposten en dan nog gevaarlijke lastposten ook. Hij neemt ons bloed - een teek moet zich een paar keer in zijn leven helemaal vol zuigen - en met wat pech maakt hij ons in het voorbijgaan nog ziek ook. Voor de natuur heeft de teek natuurlijk wel zijn waarde. Allereerst is hij voedsel voor andere dieren, zoals:
  • steekmieren;
  • eksters;
  • kraaien;
  • spreeuwen   Nut van het overleven
De vogels pikken de teken van het vee af: daarmee is de vogel gevoed en het schaap van zijn teek af. De teek is dus onderdeel van de voedselketen en die kan niet zonder problemen verstoord worden. Een ander nut is dat teken ziektes overbrengen en dat is in de natuur wel degelijk een prijzenswaardige eigenschap. De teek helpt bacteriën, virussen en ziektekiemen te overleven, door ze over te dragen van het ene dier op het andere of van het dier op een mens. Ziektes hebben in de natuur namelijk nut. In het grote natuurlijke geheel zorgen infecties ervoor dat zwakken afvallen en sterken overleven.