Vandaag bestellen €1,00 verzendkosten met de code Teek2022. Wees de teek voor!

Waar op het lichaam komen tekenbeten het vaakst voor?

Er is uitgezocht waar op ons lichaam teken zich het vaakst vastbijten.

Eerst leek het erop dat teken vooral op warme en vochtige plekjes op het lichaam te vinden waren, zoals rond de schaamstreek.

Uit de meest actuele gegevens blijkt dat teken veel vaker op andere plaatsen op het lichaam worden gevonden.

Voor dit onderzoek zijn tweeduizend tekenbeetmeldingen bestudeerd uit 2019 en 2020, gelijkmatig verdeeld over volwassenen en kinderen.

Tekenbeten bij kinderen blijken veel vaker op het hoofd en in de nek voor te komen. Het gaat om 32% van alle beten, vergeleken met 3% bij de volwassenen.

Bij volwassenen komen beten op de benen veel vaker voor: 55% van alle beten en bij kinderen 25%.

Beten rond de schaamstreek komen bij kinderen en volwassenen niet zo vaak voor: 7% bij kinderen en 9% bij volwassenen.

 

 

Uit de meldingen van tekenbeten blijkt dat teken die zich rond de schaamstreek hadden vastgebeten bij volwassenen, daar 8 uur langer dan gemiddeld onopgemerkt zitten, voordat ze worden ontdekt en verwijderd. Bekend is dat als een teek langer vastzit, de kans op de ziekte van Lyme toeneemt. Teken op de armen werden het snelst ontdekt en verwijderd. Het maakt niet uit of de teek op de voorkant of de achterkant van het lichaam vastzat voor de tijd tot verwijderen.

Dit onderzoek laat zien waar op het lichaam tekenbeten het vaakst voorkomen. Toch blijft het belangrijk om het hele lichaam te controleren op tekenbeten. Teken kunnen zich namelijk overal op het lichaam vastbijten.  

Tekenbeetmeldingen in 2020

Via Tekenradar.nl zijn in 2020 8500 tekenbeten gemeld. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de 7 jaar daarvoor. In het voorseizoen lag het aantal meldingen wat onder het gemiddelde. Maar in juni steeg het aantal meldingen zeer sterk, tot de hoogste piek ooit sinds de oprichting van Tekenradar.nl in 2012. Deze hoge piek is vermoedelijk voor een belangrijk deel veroorzaakt door de grote aandacht voor Tekenradar begin juni. In het naseizoen lag het aantal meldingen weer onder het gemiddelde.

In 2020 zijn de meeste tekenbeten gemeld in Gelderland en Utrecht, en de minste in Zeeland en Flevoland. Per hoofd van de bevolking werden de meeste tekenbeten gemeld in Drenthe, en de minste in Zuid-Holland. Ongeveer 30% van alle gemelde tekenbeten in 2020 werd in de tuin opgelopen.

Bron: Tekenradar.nl