Vandaag bestellen €1,00 verzendkosten met de code Teek2022. Wees de teek voor!

Wie kent het niet ---> zwerfafval. Door de wind gebracht of achter gelaten door onze medemens.

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor

De leefbaarheid en het milieu: het verontreinigt de bodem en het water, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Afval belandt via onze stranden, rivieren of de wind ook in zee en zorgt ook daar voor vervuiling, de zogenoemde 'plasticsoep'.

Plastic verdwijnt nooit uit het milieu. Het breekt af in hele kleine stukjes, maar vergaat nooit. Microplastics kunnen via de bodem en het water in ons voedsel terechtkomen.

Ook kan zwerfafval problemen opleveren voor de scheepvaart.

Plastic verdwijnt nooit uit het milieu, het breekt af in hele kleine stukjes

Daarom zorgen we ervoor dat zwerfafval langs de weg en het water wordt opgeruimd. Maar voorkomen is ook erg belangrijk.

Bewust omgaan met afval is een belangrijke stap naar een circulaire economie. Monitoring van het zwerfafval in Nederland is daarom erg belangrijk.

 

U kunt onze dienst gebruiken om bepaalde routes en of plekken  zwerfafval vrij te houden. Wij richten ons vooral op natuur/ wandelgebieden

Een schone omgeving voelt veilig en als het vuil blijft liggen "trekt het weer vuil aan.

KORTOM een omgeving AFVALVRIJ. Wij gaan de door u opgegeven gebied te voet te lijf en zullen het zwerfafval opruimen. Helaas is dit vrijwillig.

 

Wij verhuren ons per dag en kunnen wekelijks of maandelijks een route voor u schoon houden van zwerfafval.

.Voor een prijsopgave kunt u een bericht sturen naar:

ZWERFAFVALSERVICE@GMAIL.COM.